Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat, prin Ordinul nr. 319 din 03.04.2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 265 din 14.04.2017, Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2017. Astfel, și în această vară, studenții de la buget de la ciclurile de licență și master vor putea beneficia de locuri de tabără gratuite, la mare sau la munte.

Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, pe loc finanțat de la bugetul de stat, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist (a promovat toate examenele la toate disciplinele din anul universitar anterior, și anume 2015-2016, sau din semestrul 1 al anului universitar 2016-2017 pentru studenții din anul 1, ciclurile de licență și master) și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică.

Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:

a) cazuri sociale – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică.

b) studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul universitar precedent (2015-2016) sau în semestrul 1 al anului universitar curent (2016-2017), în cazul studenților din anul 1, ciclurile de licență și master, și studenții care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive și de voluntariat.

În perioada taberelor studenţeşti, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă, iar sejurul durează cinci zile. De asemenea, începând din aceast an, și transportul pe calea ferată este gratuit pentru studenții înmatriculați la forme de învățământ cu frecvență, inclusiv pe perioada vacanței de vară.

Studenţii care doresc să beneficieze de un loc gratuit de tabără în anul 2017 trebuie să depună o cerere în perioada 24 aprilie-22 mai 2017, prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea şi depunerea unei cereri tip direct la secretariatele facultăţilor. Cererile tip se vor găsi în secretariatele facultăţilor;

b) transmiterea cererii tip prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afișat de facultate la avizier și pe pagina personală odată cu afișarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără;

c) transmiterea cererii tip la o adresă de e-mail afișată de facultate la avizier odată cu publicarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.

Cererile vor fi semnate de studenţi și vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea studentului în activități extracurriculare sau încadrarea studentului într-unul dintre cazurile sociale enumerate și vor primi un număr de înregistrare de la facultăți.

Organizațiile studențești vor fi implicate atât în procesul de selecție a studenților ce vor beneficia de locuri de tabără (alături de reprezentanții facultăților), cât și în alegerea locațiilor de tabără (alături de reprezentanții Caselor de Cultură ale Studenților).

sursa: http://www.anosr.ro/programul-national-tabere-studentesti-2017/