FASFR – „Împreună facem viitorul studenților farmaciști mai bun!”

 

FASFR este acronimul pentru Federaţia Asociaţiilor Studenţilor Farmacişti din România, singura federație de profil farmaceutic din România care dorește să realizeze o imagine definitorie pentru studenții farmaciști din România și care promovează îmbunătățirea sănătății publice prin achiziționarea de informații, prin educare, prin publicații și inițiative profesionale.

FASFR este o organizație non-guvernamentală și non-profit, ce a luat ființă la 23 noiembrie 2003 pentru a proteja drepturile și interesele studenților farmaciști români. Astfel, s-a creat o structură la nivel național care a facilitat atât comunicarea între centrele din țară, cu realizarea a numeroase proiecte de succes, cât și colaborarea cu structurile superioare din țară și străinătate. Societatea Studenților Farmaciști Iași este membră FASFR cu drepturi depline încă din anul 2004.
Printre cele mai populare proiecte FASFR se numără Interfarma, InterPractis, diferite programe și campanii de sănătate publică sau de educație și practică farmaceutică.
Adunările Generale FASFR au loc de 2 ori pe an, prilej cu care studenții farmaciști din Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, București, Oradea, Tîrgu Mureș, Craiova, Galați, Sibiu și Chișinău se întâlnesc pentru a dezbate probleme legate de activitățile studențești realizate la nivel național, de a propune viitoare proiecte pentru a putea fi implementate în fiecare centru universitar, asigurând astfel o implicare cât mai mare a studenților.

Congresul Național al Studenților Farmaciști reprezintă un eveniment de tradiție și de mare amploare, acesta fiind organizat sub egida FASFR. Are loc anual, incluzând și Adunarea Generala FASFR, pe lângă sesiunea de comunicări științifice, concursurile studenților farmaciști (Comunicarea cu Pacientul și Aptitudini Clinice), workshop-uri, dezbateri pe tema specifică fiecărui congres în parte și training-uri. Nu în ultimul rând, aceste evenimente sunt un prilej de a interacționa cu studenți din alte centre universitare și de a întregi viziunea asupra activității de student și asupra profesiei de farmacist.

FASFR este implicată activ și la nivel internațional, fiind membru cu drepturi depline în European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) și International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF).

Asociația Europeană a Studenților Farmaciști (EPSA) reprezintă peste 120.000 de studenți farmaciști din 32 de ţări europene. Obiectivul EPSA este dezvoltarea de interese şi opinii ale studenților farmaciști din Europa şi de a încuraja colaborarea între aceștia.

Federația Internațională a Studenților Farmaciști (IPSF) a fost înființată în anul 1949, cu opt asociaţii studenţeşti din domeniul farmaceutic din Londra. Federația acum reprezintă aproximativ 350.000 studenţi farmaciști şi absolvenţi din 70 de ţări din întreaga lume. IPSF este principala organizaţie internaţională ce luptă pentru promovarea de către studenţii farmaciști a domeniului de sănătăte publică, prin furnizarea de informaţii, educaţie, precum şi o serie de publicaţii şi activităţi profesionale.

 

Pentru mai multe detalii puteți accesa: