Urmărește prin activităţile sale, oferirea unei educații farmaceutice în rândul populației, încurajarea şi creşterea interesului pentru cercetarea științifică, promovarea profesiei de farmacist şi pregătirea profesională a studenţilor. Între proiectele organizate în cadrul acestui departament, se regăsesc:Automedicaţia iraţională – Informarea cu privire la antibiotice, Oportunitățile studentului farmacist, Informarea în licee despre profesia de farmacist, InterPractis şi workshop-uri (Tehnici de învăţare, Limbajul semnelor, Tehnici de acordare a primului ajutor).

Campania de informare în licee despre profesia de farmacist este un proiect organizat sub egida FASFR, în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi. Scopul este aducerea de informaţii cu privire la Facultatea de Farmacie şi profesia de farmacist pentru elevii de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a. Proiectul vine cu sugestii, sfaturi şi oportunitatea pentru elevi de a se decide cu privire la cariera pe care o vor urma.

Automedicaţia iraţională – Informare cu privire la antibiotice este un proiect ce are ca scop înştiinţarea populaţiei ieşene cu privire la riscurile la care se expune în cazul administrării iraţionale a medicamentelor, a combinării întâmplătoare sau chiar administrării în mod frecvent a unor medicamente uzuale. Rezistenţa la antibiotice este o problemă actuală şi internaţională, de interes public, în mare parte datorată consumului inadecvat de antibiotice.

Oportunităţile studentului farmacist vine în ajutorul studenţilor farmacişti dorind să expună variantele, şansele şi multiplele posibilităţi pe care profesia aleasă le poate oferi. Proiectul aduce participanţilor posibilitatea de a afla parcursul în carieră a unor oameni de succes, de a se întâlni cu aceştia şi de a schimba idei şi impresii.

PharmaQuiz este un concurs de tip grilă ce presupune testarea cunoştintelor din domeniul farmaceutic, organizat pentru studenţii din anii mari. Cele mai bune punctaje sunt, bineînţeles, premiate.

Rişti şi câştigi…cunoştinţe este un proiect – concurs, la care pot participa studenţii farmacişti din toţi anii, realizat cu scopul de a crea o interacţiune directă între aceştia şi de a le oferi posibilitatea de a analiza propriile cunoştinţe dobândite în anii facultăţii.

InterPractis reprezintă o puternică oportunitate pentru studenţi de a-şi realiza practica de vară într-un alt centru universitar. Fiecare asociaţie implicată în proiect pune la dispoziţie locuri de practică în domenii atractive (industrie, laborator, depozit, farmacie de circuit închis sau deschis), motiv pentru care, scopul final este acumularea de experienţă în diversele domenii de practică şi oferirea unei priviri de ansamblu asupra profesiei de farmacist.

Limbajul semnelor este un workshop care le oferă participanţilor ocazia de a învăţa cum să comunice cu pacienţii cu deficienţe auditive şi de a se pregăti pentru eventualele provocări pe care profesia de farmacist le poate aduce.

Tehnici de acordare a primului ajutor este un workshop ce vine în ajutorul viitorilor farmaciști, învățându-i cum să intervină în situații de urgență până la apariția specialiștilor.

Un alt workshop intitulat Tehnici de învăţare urmăreşte a-i ajuta pe studenţii farmacişti în procesul de învăţare şi doreşte facilitarea acestuia. Scopul este eficientizarea învăţării logice şi a memoriei de lungă durată.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice are ca scop creşterea interesului studenţilor farmacişti pentru cercetarea ştiinţifică. În cadrul acesteia pot participa studenţi din toate centrele universitare din ţară, fiecare pregătindu-şi o lucrare ştiinţifică, coordonată de un cadru didactic. Prezentarea acestei lucrări se realizează în faţa unui juriu, iar cea mai bună lucrare este premiată. Participarea la astfel de activităţi ştiinţifice oferă noi cunoştinţe în aria cercetării, precum şi experienţă în prezentarea unei lucrări în faţa unui public numeros.