Vine în ajutorul organizaţiei, atât prin sprijinul oferit coordonatorilor în realizarea cu succes a proiectelor, cât şi prin atragerea şi îndrumarea noilor voluntari ai societății. Acest departament desfăşoară următoarele proiecte: Recrutarea BobocilorBig Brother şi  Teambuilding-ul SSFI.

Recrutarea bobocilor – reprezintă un ansamblu de activități dedicate studenţilor din anul I. Acestea au ca obiective promovarea Societății Studenților Farmaciști Iași, stârnirea curiozității bobocilor în privința proiectelor desfăşurate și totodată implicarea lor în activitățile extracurriculare. Totodată, procesul are drept scop integrarea bobocilor şi acomodarea lor cu mediul universitar, activitățile noastre reprezentând o ocazie ideală de cunoaștere și dezvoltare personală.

Big Brother este o inițiativă a societății, dedicată studenților din primul an. Activitățile desfășurate au scopul de a-i intregra și de a-i ajuta să se acomodeze cu noile cerințe universitare. Prin intermediul sarcinilor atribuite fiecărei echipe, studenții au ocazia de a-și împărtăși experiențele, legând astfel relații durabile de prietenie.

Teambuilding-ul SSFI este o excursie desfăşurată anual, ce urmăreşte îmbunătățirea comunicării societate-voluntar. Activitățile desfășurate pe parcursul celor trei zile urmăresc atât obținerea unei echipe unite şi eficiente, cât şi dezvoltarea personală a voluntarilor SSFI. Totodată, necesitatea acestei activități constă în întreprinderea unor jocuri interactive ce oferă voluntarilor posibilitatea cunoașterii celor din jur, valorificării abilitaților de lucru în echipă şi nu în ultimul rând, destinderea atmosferei academice.