Vine în sprijinul studenţilor farmacişti cu scopul de a mediatiza şi dinamiza proiectele desfăşurate de Societatea Studenţilor Farmacişti Iaşi atât în rândul studenţilor, cât şi pe plan local. Acest departament urmăreşte o mai bună interfaţare a societăţii noastre atât cu media locală din domeniul sănătaţii, cât şi cu alte organizaţii studenţeşti sau de profil, colaborând la realizarea unor campanii şi evenimente cu tematică socială, de sănătate sau ce vizează educaţia tinerilor.

Departamentul are ca scop realizarea Ghidului studentului farmacist, broşură ce vine în ajutorul studenţilor din primul an de studiu, cuprinzând informaţii referitoare la Facultatea de Farmacie: Conducerea Facultăţii, numărul de locuri disponibile, admitere, prezentarea generală a U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași, harta cu amfiteatrele Universităţii, disciplinele studiate în cei 5 ani de studii şi creditele corespunzătoare fiecăreia, precum şi informaţii despre Iaşi ca oraş cultural.

O activitate cu adevărat deosebită a acestui departament este reprezentată de redactarea Revistei “Recipe!” care doreşte să prezinte viziunea studentului asupra domeniului farmaceutic, dar în acelaşi timp evidenţiază şi activităţile desfăşurate de către membrii echipei SSFI. Studenţii pot contribui cu articole despre noutăţi din lumea medicală culese atât de la nivel naţional, cât şi internaţional, creaţii proprii, lucrări ştiinţifice sau articole de specialitate. De asemenea pot împărtăşi opiniile lor cu privire la viaţa de student, proiectele la care au participat, experiențe trăite cu ocazia congreselor naționale și internaționale și a schimburilor studențești. Recipe!  este revista studentului farmacist care doreşte să afle lucruri interesante din domeniul medical, care vrea să fie permanent actualizat în legătură cu activităţile Societăţii Studenţilor Farmacişti Iași şi cele universitare. Revista are un mare impact pozitiv asupra studenților, dar și asupra cadrelor didactice, bucurându-se de o mare popularitate.

În cadrul acestui departament este inclusă și activitatea de întreținere a site-ului  www.ssfi.ropagină web ce reprezintă cartea de vizită a societății.